Purvottar Janajati Shiksha  Samiti Executive Committee (P.J.S.S.) 2018-21

Sl.No. Designation Name Address Phone No.
1 Sangrakshak Dr. Nirmal Kumar Chaudhury Guwahati Email:nkcxvcx@gmail.com
Ph:03612260905/920704996
2 Adviser Sri Longki Phangcho Guwahati Email:
Ph:9435067324
3 President Sri Sada Dutta Guwahati Email:
Ph: 9435343952
4 Vice President Sri R.K. Poddar Guwahati Email:rkpoddar@infinityitprk.com
Ph: 9435345039
5 Secretary Sri Sanchi Ram Payeng Guwahati Email:payengsr@gmail.com
Ph: 9435307102
6 Asstt. Secy. Sri Sandip Maheswary Guwahati Email:sandipm1976@gmail.com
Ph: 9435054359
7 Asstt. Secy. Sri Pranjit Puzari Bihpuria Email:pranjitpuzari@gmail.com
Ph: 9435189340
8 Org. Secy. Sri Brahmaji Rao Guwahati Email:brahmajirao65@gmail.com
Ph: 9435110943
9 Asstt. Ogr. Secretary Dr. Pawan Tiwari Guwahati Ph. 9425751925
Email:
10 Treasurer Sri Sumit Kabra Guwahat Email:sumit@skpt.co.in
Ph: 9864045500
11 Member Dr. Joy Kanta Sarma Guwahati Email:jksarma200@gmail.com
Ph: 9435554205
12 Member Sri Nanda Kishor Pareek Guwahati Email:nkpnassociates@gmail.com
Ph: 9435101182
13 Member Sri Madhu Narzary Kokrajhar Email:madhunzy16@gmail.com
Ph: 9954362936
14 Member Sri Pankaj Sinha Dimapur Email:sinhapankaj321@gmail.com
Ph: 9436832199
15 Member Sri Yogendra singh Haflong Email:yogendraudpr@gmail.com
Ph: 9435724308
16 Member Sri Mointung Jeme Haflong Email:montuingjeme@gmail.com
Ph: 9435077147
17 Member Sri Kulendra Kr. Bhagawati Guwahati Ph.: 9435046072
Email:shishushikshasamiti@gmail. com
18 Member Dr. Bobli Chaudhury Guwahati Email:
Ph:
19 Member Sri Seetaram Bhat Imphal Email:seetarambhat1995@gmail.com
Ph: 9856153401
20 Member Sri Samir Sarkar Shillong         Email:surajsamirwb18@gmail.com Ph: 9436114210
21 Member Sri Sourabh Malpani N. Lakhimpur Email:sourabhmalps@gmail.com Ph: 9435084673
22 Member Smt. Anima Sarma Jagiroad Email:animasharmajrd@gmail.com
Ph: 9435164366
23 Member Dr. Ganesh Pegu Guwahati Email:
Ph: 9954979443
24 Spl. Invitee Sri Maloti Mayong Pasighat Email:malotimoyong81198@gmail.com
Ph: 9436838349
25 Spl. Invitee Smt. Boby Bora Doomdooma Email:
Ph:
26 Spl. Invitee Sri Rinohmo Sungoh Shillong Email:meecl164@gmail.com
Ph: 9436105953
27 Spl. Invitee Sri Rabiram Brahma Kokrajhar Email:
Ph: 9435483245